Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy na adresu:
Onway s.r.o., M. R. Štefánika 2393/29, 075 01 Trebišov, info @ ashamballa.eu

  • Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: …………..
  • Dátum objednania/dátum prijatia*: …………..
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa: …………..
  • Adresa spotrebiteľa: …………..
  • Číslo bank. účtu (pre vrátenie platby): …………..
  • Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): …………..
  • Dátum: …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Ashamballa.eu © 2013-2017 - Najnovšie produkty - Najpredávanejšie