Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ashamballa.eu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením / oznámením objednávky, alebo registráciou účtu sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 

Ashamballa.eu © 2013-2017 - Najnovšie produkty - Najpredávanejšie